Zpět na hlavní stránku 01.02.2016

EnLog


EnLog je systém bezdrátově komunikujících zařízení sloužící k monitoringu pohybu osob v prostoru, ve kterém je nasazen. Účelem je ověření efektivity osvětlovací soustavy monitorovaného prostoru. Nasbíraná data jsou vyhodnocena z pohledu možných optimalizací osvětlovací soustavy monitorovaného prostoru.