Zpět na hlavní stránku 01.02.2016

MIR-D (Nový typ objektu k bydlení)


Našim produktem je unikátní stavba pro bydlení. Konstrukce je efektivní díky využití zeminy jako izolantu, který vytváří příjemné prostředí v létě i v zimě. Díky modulárnosti si můžete sestavit dům dle vlastních představ. Nespornou výhodou tohoto bydlení je finanční dostupnost i pro mladé lidi, kteří se snaží postavit na vlastní nohy. K finanční úspoře přispívají minimální nároky na pozemek, který se výstavbou nezmenší.

MIR-D (Nový typ objektu k bydlení)

Tento projekt má otevřít cestu novému typu podzemních, vysoce úsporných staveb, které přinesou možnost výstavby v jakémkoli terénu, minimální požadavky na zakládání (absence betonových základů), výborné tepelně izolační a akustické vlastnosti, minimální nároky na nosné prvky, díky novému unikátnímu konstrukčnímu systému, výstavbu ve všech ročních obdobích a v neposlední řadě minimální produkce CO2 na realizaci objektu. Všechny uvedené vlastnosti předurčují téměř ideální stavbu pro bydlení, která se kromě skvělých tepelně technických vlastností vyznačuje také nízkou cenou (sociální bydlení) a nízkými náklady na provoz.