Zpět na hlavní stránku 01.02.2017

Hlavou, srdcem. (lokální)


Návštěvníky Startup Show čeká životní příběh čtyřiadvacetileté absolventky VŠB-TUO Petry Machovské, která 18 let těžce koktala. Protože chtěla vést plnohodnotný život, začala na sobě pracovat. Postavila se koktavosti tváří v tvář. Když zakusila, jak v sobě dokáže prolomit bariéry, nemohla si to nechat pro sebe. Z holky, která nemohla říct svoje jméno, se stala lektorka v centru terapie koktavosti.

Hlavou, srdcem. (lokální)

Paradox? Ironie? Ba ne. Poslání, resp. smysl života.

A šla dál. Hluboko do sebe, kde objevila věci nevídané. Dřímající sebevědomí, potlačené emoce, spící radost. Přivedla to zpátky k životu a jó panečku, začaly se dít věci! Aneb…naše mysl je dobrý sluha, ale špatný pán. Na Startup Show představí, jak člověka brzdí fixní myšlení, a že není vše ztraceno. Pomocí růstového myšlení se dá vyšlápnout cestička vstříc lepším zítřkům, pozítřkům a koneckonců i životu.

Petru Machovskou diváci uslyšeli v rámci prezentace lokálních projektů, které se objevily na Startup Show letos poprvé. Představila nápad, jehož smyslem bude podporovat děti ke zdravému rozvoji.