Zapiš si nový volitelný předmět START-UP PODNIKÁNÍ pro letní semestr 2018/2019

Předmět START-UP PODNIKÁNÍ je určen studentům VŠB-TUO. Díky přednáškám externích mentorů a individuálním konzultacím získáš praktické základy pro rozjezd vlastního businessu.

Podrobné informace o předmětu najdete zde.