Přednáška „Startupová scéna od A do Z“

Přednáška „Startupová scéna od A do Z“

Srdečně Vás zveme na přednášku v rámci Kariérního týdne, ve které se představí zkušený investor, p. Michael Broda.

Michael Broda MSc., MBA – vedl společnost CE Wood, kde řídil přes 5000 zaměstnanců. Je zakladatelem a současným předsedou dozorčí rady investiční skupiny Delta Capital, a.s., věnuje se projektům v oblasti managementu buy-out, buy-in. Aktivně řídí Delta Ventures, která se zaměřuje na investice do startupů. Má praxi ve finančním odvětví (bankovnictví, deriváty, asset management), krizovém řízení, řízení lidí a vyrovnávacích procesech. Aktuálně pracuje na rozjezdu několika start-up projektů. Je vedoucí osobou pro investice v rámci licence investičních společností udělené Českou národní bankou.

Téma: „Startupová scéna od A do Z“.
Michael Broda představí životní cyklus startupů, od nápadu až k jejich realizaci, upozorní na rizika, kterým můžete čelit v začátcích vlastního podnikání. Padnou i doporučení, jak předejít zneužití vašeho nápadu na startup. Nedílnou součástí je také otázka financování a proces získávání investora. O těchto tématech Michael Broda promluví způsobem, který nelze načíst ze studijních materiálů. Jsou to zkušenosti z mnohých úspěchů, ale také pádů, kterými si při vlastní cestě podnikání osobně prošel.

Termín: 16. 10. 2017, 10:00
Místo konání: NA2, Aula VŠB-TUO
Registrace: http://www.conbri.com/event/startup