Centrum podpory inovací VŠB–TUO spustilo třetí ročník akceleračního programu Green Light

Centrum podpory inovací VŠB–TUO spustilo třetí ročník akceleračního programu Green Light

V pondělí 21. září spustilo Centrum podpory inovací další ročník programu Green Light, jehož cílem je motivovat a podpořit zejména vysokoškolské studenty k realizaci vlastních podnikatelských záměrů. Na závěr programu se vybrané projekty utkají o přízeň porotců, investorů a publika v oblíbené Startup Show. „Program se tak snaží reagovat na skutečnost, že Moravskoslezský kraj patří mezi regiony s nejnižší mírou podnikatelských aktivit“, dodává Martin Duda, ředitel Centra podpory inovací VŠB–TUO. Přihlášky do programu je možné zasílat prostřednictvím e-přihlášky na webových stránkách, a to do 30. října 2015. 

Pro účast v Green Light postačí dobrý nápad a nadšení. Čím propracovanější podnikatelský záměr je, tím samozřejmě lépe. Před výběrem projektů proběhne workshop, díky kterému si základní podnikatelský záměr každý uchazeč zpracuje a to ta, aby byl schopen odpovědět, co je jeho produktem, jaký problém řeší, kdo je jeho zákazníkem a co bude projektu přinášet zisk.

Oproti předchozím ročníkům je pro uchazeče přichystáno několik novinek: jmenujme alespoň rozdělení programu na dvě části. V první části uspokojí větší počet zájemců, v druhé fázi pak poskytne těm nejvíce nadějným projektům individuální přístup ze stran zkušených expertů.  Nejlepší týmy získají různorodé služby v hodnotě min. 50 tis. Kč na další rozvoj projektu, ale také řadu dalších příležitostí, jako je možnost setkání s investory či pokusit se rozjet projekt v zahraničí. Benefitem z účasti v programu je také možnost doplnit svůj tým o další nadšence a získané kontakty.

Také došlo k několika změnám v pravidlech programu, které jak věříme, povedou k větší zainteresovanosti účastníků a k profesionalizaci celého programu.  Tak jak je to běžné v dalších úspěšných akcelerátorech v ČR i ve světě, budou nově nejlepším týmům poskytnuty nadstandardní služby a příležitosti za malý finanční podíl organizátora na akcelerovaném projektu v případě jeho úspěšného prodeje. 

Během uplynulých dvou ročníků se do programu přihlásilo 102 projektů, zejména z řad studentů. Osmnáct z nich se propracovala až do finále, včetně prezentace na závěrečné Startup Show, kde své nápady prezentovaly jak před širokým publikem, tak před odbornou porotou a investory. Mnohé z těchto projektů se dále úspěšně rozvíjí a to i díky získané následné investici a kontaktům a znalostem z programu Green Light. Zaměření projektů je velmi různorodé, v minulých ročnících uspěl například elektronický stavební deník, elektrický skateboard či řešení umožňující slepým a zrakově postiženým lidem svobodnější pohyb v terénu.

Máte zajímavý podnikatelský záměr? Neváhejte! Další příležitost bude až za dvanáct měsíců!