Zero Waste University

Zero Waste University

Univerzita s nulovým odpadem. To je ambiciózní projekt, jehož smyslem je vytvořit na univerzitách uzavřený ekosystém odpadů. Jak? Minimalizací (ne-li eliminací) vzniku směsného odpadu, který univerzita...

  • 1
  • 2